SKNH UŁ

Studia et amicitia!

Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ działa już od 75 lat. Jesteśmy jedną z najbardziej zasłużonych organizacji studenckich na Uniwersytecie Łódzkim, a nasze kilkudziesięcioletnie współistnienie niesie za sobą bogate tradycje – może nie tak prastare jak bywa w innych przypadkach, ale niewątpliwie żywotne. Jesteśmy nieprzerwanie rozwijającym się stowarzyszeniem; łączy nas miłość do historii i zainteresowanie losem naszego środowiska nauki.

Starczy powiedzieć, że każda mijająca kadencja zarządu SKNH UŁ dokłada starań, aby wnieść coś nowego w mikrokosmos życia historyków-studentów. Organizujemy konferencje, także międzynarodowe, oraz wewnętrzne spotkania dyskusyjne na ciekawe tematy. Prowadzimy szeroko zakrojone projekty mające na celu popularyzację historii i zacieśnianie współpracy między podobnymi społecznościami w akademickim światku, także za pośrednictwem zauważalnej obecności na social mediach.

Niewspomnianym powyżej, ale niemniej kluczowym aspektem naszego funkcjonowania jest działalność wydawnicza. Publikujemy czasopismo popularnonaukowe „Kurier Instytutu Historii” (potocznie KIH-a), przeplatające tematy bliskie życiu studentów z poszerzającymi horyzonty tekstami tematycznymi. Naszym sumptem powstaje także seria monografii „Vade Nobiscum” (łac. Podążaj z nami). Jest to publikacja o poważniejszym charakterze, która ukazuje się regularnie po organizowanych przez nas konferencjach, oraz niezależnie od nich, jako tzw. “varia” gdzie swoje teksty zgłaszają autorzy z całej Polski.

Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Historyków

Zarząd SKNH składa się z 5 osób.

Pełnią oni różne fukcje:

Przewodniczący jest przywódcą koła i reprezentuje je przy zewnętrznych okazjach. Koordynuje pracę wszystkich innych podmiotów, prowadzi obrady, ma decydujący głos w sprawach wewnętrznych.

Obecną panią przewodniczącą jest Julia Gertner.

Wiceprzewodniczący, jak sama nazwa wskazuje, zastępują przewodniczącego w chwilach słabości i bierze znaczący udział w podejmowaniu decyzji przez zarząd.

„Zawsze dwóch ich jest…”. W SKNH wiceprzewodniczącymi są: Jakub Kuliś i Michał Ziółkowski.

Sekretarz prowadzi piśmiennictwo naszego koła, głównie za sprawą protokołów ze spotkań.

Obecnym Sekretarzem jest Patryk Grancow.

Skarbnik jest zarządcą i powiernikiem finansów SKNH, przeprowadza zbiórki i pilnuje terminów składek.

Obecnym skarbnikiem jest Jakub Gwizdoń.

SKNH ZAJMUJE SIĘ WIELOMA DZIAŁALNOŚCIAMI

Promocja historii

Organizacja wykładów

Spotkania dyskusyjne

Organizacja Konferencji Naukowych

Studia et amicitia!

„Studia et amicitia!” oznacza po polsku „Studia i przyjaźń”.

Wykorzystaj studencki okres w swoim życiu, nawiąż nowe znajomości i dołącz do Nas

Studia et amicitia!